Zdjęcia zostały zrobione w czasie obserwacji zajęć w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tego wieczoru wraz z koleg± odwiedzili¶my Warszawę i zwiedzili¶my wiele ważnych zak±tków tego uroczego miasta. Oczywi¶cie zaczęli¶my od Pałacu Kultury i Nauki.

 

Powrót