Poniżej przedstawiam akty prawne, które udało mi się znaleźć w sieci. Na razie nie są czymś szczególnym ale za kilka, kilkanaście lat będą czymś wyjątkowym.

Zarządzenie Nr 153 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina".


Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o. o. z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 45/V/2012 Zarządu Spółki pod firmą "Zarząd Pałacu Kultury i Nauki" Sp. z o. o. z 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Akt Założycielski Zarządu Pałacu Kultury i Nauki (tekst jednolity na dzień 19 marca 2012 r.)

Organy i struktura spółki Zarząd Pałacu Kultury i Nauki. 

Regulamin publicznej, ustnej licytacji foteli z Sali Kongresowej.

Powrót