Poniżej znajduje się link do deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia "Ja jadę - Ty pomagasz", którą należy wydrukować i wypełnić drukowanymi literami.

 

Następnie proszę ją czytelnie podpisać i przesłać lub dostarczyć na adres:

Stowarzyszenie "Ja jadę - Ty pomagasz"

ul. Hermana Wróbla 3B/30

41-100 Siemianowice Śląskie

 

Wzór wypełniania deklaracji znajduje się poniżej. Nazwisko proszę wpisać drukowanymi literami. W razie pytań służę poradą.

 

 

Poniżej przedstawiamy policjantom, którzy zdecydowali się, aby dołączyć do naszego stowarzyszenia wzór raportu do komendanta informujący o tej decyzji. Proszę pamiętać, że przepis stanowi wyraźnie, iż tylko informujemy o dołączeniu, a nie pytamy o zgodę.

 

 

Roczną składkę członkowską w wysokości 120 zł. (słownie: sto dwadzieścia złotych) należy przekazać na konto Stowarzyszenia "Ja jadę - Ty pomagasz":

Nest Bank S.A. Oddział w Katowicach,

nr konta:

18 2530 0008 2100 1075 3741 0001

Stowarzyszenie Ja jadę - Ty
pomagasz ul. Hermana Wróbla 3B/30
41-100 Siemianowice Śląskie

 

W celu zapoznania się z dotychczasowymi protokołami zebrań Stowarzyszenia "Ja jadę - Ty pomagasz" proszę o wpisanie hasła poniżej i kliknąć przycisk "dalej".